పాతనేరస్థుడు అరెస్టు

చిత్తూరు జిల్లా పుత్తూరులో తమిళనాడు, ఆంద్రప్రదేశ్లో పలు నేరాలలో ముద్దాయిగా ఉన్న పాత నేరస్తుడును పుత్తూరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. డియస్పీ కథనం మేరకు సుమన్ అనే వ్యక్తి ఈ నెల 10 వ తదిన పుత్తూరులోని ఆర్డియం ధియోటర్ వద్ద ఉన్న మెడికల్ షాపులో మందులు తీసుకుంటున్న ఒక మహిళా మెడలో ఉన్న బంగారు […]