పార్టీ పేరుతో అమెరికా జాతీయురాలిపై డైరెక్టర్ అత్యాచారయత్నం

బయటి ప్రపంచంలో ఉన్నట్లే చిత్రసీమలోనూ మోసగాళ్ళు ఉంటారన్న దానికి ఈ ఘటనే ఉదాహరణ. అభిమానం పేరుతో అమ్మాయిలను మోసం చేసి, రేప్ చేసే దుష్టులు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తున్నారు. ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మించిన పీప్లీ లైవ్ సినిమాకి కో డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన ఫారూఖీ ఒక అమెరికా జాతీయురాలిపై అత్యాచార యత్నం చేసిన కేసులో ఏడాది […]