పీకే… పని అయిపోయిందా…

ప్రశాంత్ కిషోర్ – ఈ పేరు ప్రస్తుతం ఎపి రాజకీయాల్లో తెగ వినిపిస్తోంది. వైసిపి లో ఈయనే కొత్త పవరాఫ్ సెంటర్ అనీ, జగన్ సీనియర్లని కాదని పికె చెప్పినట్టు వింటూ బోర్లా పడుతున్నాడనీ, ప్రశాంత్ కిషోర్ ఉత్తరాది రాజకీయాలకి పనికొస్తాడు కానీ దక్షిణాదికి కాదనీ – ఇలా ఎన్ని డైమెన్షన్స్ కి అవకాశం ఉంటే […]